Tuesday, 1 November 2011

Readings, material and literature

Ina Bertrand, Peter Huges, Media Research Methods. Audiences, Institutions, Texts. Palgave. Macmillian 2005. Part I Research on Audiences (35-106)

Keith Goffin, Rick Mitchell, Innovation Management. Staregy and Implementation Using the Penthalon Framework. Palgave, Macmillian 2005. Chapter 5 (144-185)

and:

Ettlie John E., Managing Innovation. New Technology, New Products and New Services in a Global Economy. Rochester Institute of Technology 2006 (second edition). Chapters 2: Thories of Innovation, 8: Public Policy, 9: Globalizing Change

OR

Saara Taalas, Alf Rehn, Tekijänoikeus ja jälkiteollisen talouden omistamisen murros. Teoksessa Tuomas Mylly, Juha Lavapuro, Marko Karo (toim.), Tekemisen vapaus. Luovuuden ehdot ja tekijänoikeus. Gaudeamus 2007 (svut 59-79)

Sam Inkinen, Homo Creativus. Havaintoja  eräistä aikalaiskäsitteistä sekä luovuuden mysteereistä. Teoksessa: Inkinen, Karkulehto, Mäenpää, Timonen (toim.) Minne matka luova talous, 2006. Kustannus Oy Rajalla (sivut 15-51)

Sanna Karkulehto, Ann-Mari Virta, Johtamisesta mahdollistamiseen. Teoksessa: Inkinen, Karkulehto, Mäenpää, Timonen (toim.) Minne matka luova talous, 2006. Kustannus Oy Rajalla (sivut 131-164)

Marjo Mäenpää, Luovan luokan koulutus.  Teoksessa: Inkinen, Karkulehto, Mäenpää, Timonen (toim.) Minne matka luova talous, 2006. Kustannus Oy Rajalla (sivut 185-194)

See also:
Leadbeater, Charles (2009 updated edition), We Think. Mass Innovation not mass production. Profile Books. (First print 2008)

Lessig, Lawrence (2005) Free Culture. The Nature and Future of Creativity. Benguin Books.

Lessig, Lawrence (2008) Remix : making art and commerce thrive in the hybrid economy. London : Bloomsbury Academic. Borrowed from: http://openlibrary.org  

Lietsala, Kari; Sirkkunen Esa (2008) Social Media. Introduction to the Tools and Processes of Participatory Economy. University of Tampere, Hypermedia Laboratory. Net Series 17. Tampere http://tampub.uta.fi/sarja.php?Sarja_Id=6

Keen Andrew (2006) The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing Our Culture. Currency

Kulttuuriosaaminen. Tietotalouden taitolaji (2009) toim. Liisa Uusitalo, Maria Joutsenvirta. Gaudeamus

Surowiecki James (2004) The Wisdom Of Crowds. Random House, Inc

Tapscott, Williams (2006) Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. see also: http://www.wikinomics.com/blog/

Lectures:
Introduction 2.11.2011  pdf-document 

No comments:

Post a Comment